REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW ARTSTUDIOKA2

 

pkt 1. Koszt wypożyczenia stroju to 30zł dorosły, 20zł dziecięcy, 50 zł stroje reklamowe / dobę/ weekend.

(nie dotyczy promocji lub konkursów organizowanych przez naszą wypożyczalnię).

(poza sezonem karnawałowym i świątecznym wypożyczamy na kilka dni, klient określa kiedy strój zwróci, cena ustalna inywidualnie). Sami wybieracie termin zwrotu ale też go dotrzymujcie. Za każdy dzień spóźnienia pobieramy opłatę w wysokości:

Spóźnienie do 7 dni opłata 10 zł za każdy dzień spóźniednia bez względu czy strój dorosły czy dziecięcy. Powyżej 7 dni opłata jak za wypożyczenie liczona za każdy dzień:

20 zł strój dziecięcy

30 zł strój dorosły

50 zł strój reklamowy

pkt 2. Cena podana jest za kompletny strój wraz ze wszystkimi nizbednymi dodatkami.

pkt 3. Przy wypożyczeniu stroju wymagamy :

Kaucji zwtrotnej (wysokość uzależniona od stroju) lub spisanie danych z dokumentu tożsamości.

pkt 4. Dane klientów przechowujemy w naszej bazie danych i służą one tylko do usprawnienia działania wypozyczalni.

pkt 5. W przypadku niezwrócenia stroju, w celu wyegzekwowania należności lub zwrotu stroju dane te mogą być przekazane innym instytucjom.

pkt 6. Nie pobieramy opłaty za dni wolne.

pkt 7. Za zniszczenie stroju pobierana jest opłata ustalana indywidualnie.

pkt 8 W przypadku braku zapłaty za opóźnienie upominamy klienta telefonicznie oraz smsowo.

pkt 8a W przypadku dalszej zwłoki w przypadku nieuregulowania opłaty za spóźnienie ale oddanie stroju, dane klienta wraz z kwotą za spóźnienie przekazujemy do zenętrznej firmy windykacyjnej.

plt 8b. W prtzypadku niezwrócenia stroju powyżej 60 dni od daty zwrotu zgłaszamy kradzież na policję

pkt 9. Za dodatki niewchodzące w skład stroju pobieramy opłatę 5 zł za dodatek, 10 zł za maski.

pkt 10. W przypadku zgubienia stroju lub jego całkowitego zniszczenia przyjmujemy zasadę, że pobieramy opłatę ustalaną indywidualnie w zalezności od stroju, jednak w przypadku kiedy klient nie zwróci stroju ponosi wtedy koszt rynkowy za strój oraz karę za każdą dobę do czasu uregulowania opłaty. Więc lepiej przyjść i się dogadać, krzywdy nie zrobimy :).

pkt 11. Przy rezerwacji stroju pobieramy zadatek w wysokości 10 zł za strój. NIE REZERWUJEMY NA TELEFON I PRZEZ INTERNET.

pkt 12. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego stroju w ciagu 24 H zadatek zwracamy. Po tym terminie zadatku nie zwracamy.

pkt 13. Zarezerwowany strój można w każdej chwili wymnienić na inny bez ponoszenia kosztów.

pkt 14. Zwrócony strój powinien wbyć w stanie niepogorszonym, nie musi być wyprany.

pkt 15. Stroje wydane z wieszakami i w workach ochronnych powinny być zwrócone w tym samym opakowaniu. Za brak wieszaka i worka pobierana jest opłata 5zł

pkt. 16. Klientowi przysługuje prawo wgladu w swoje dane osobowe, poprawiania ich oraz usuwanie pod warunkiem niezalegania z opłatami lub strojami.

pkt 17. Podpisując umowę (wypożyczając strój) wyrażają Państwo zgodę i akceptują wszystkie punkty regulaminu.