REGULAMIN WYPOŻYCZALNI STROJÓW ARTSTUDIOKA2

 

pkt 1. Koszt wypożyczenia stroju to 30zł dorosły, 20zł dziecięcy, 50 zł stroje reklamowe / dobę/ weekend.

(nie dotyczy promocji lub konkursów organizowanych przez naszą wypożyczalnię).

(poza sezonem karnawałowym i świątecznym wypożyczamy na kilka dni, klient określa kiedy strój zwróci, cena ustalna inywidualnie). Sami wybieracie termin zwrotu ale też go dotrzymujcie. Za każdy dzień spóźnienia pobieramy opłatę w wysokości:

Spóźnienie do 7 dni opłata 10 zł za każdy dzień spóźniednia bez względu czy strój dorosły czy dziecięcy. Powyżej 7 dni opłata jak za wypożyczenie liczona za każdy dzień:

20 zł strój dziecięcy

30 zł strój dorosły

50 zł strój reklamowy

pkt 2. Cena podana jest za kompletny strój wraz ze wszystkimi nizbednymi dodatkami.

pkt 3. Przy wypożyczeniu stroju wymagamy :

Kaucji zwtrotnej (wysokość uzależniona od stroju) lub spisanie danych z dokumentu tożsamości.

pkt 4. Dane klientów przechowujemy w naszej bazie danych i służą one tylko do usprawnienia działania wypozyczalni.

pkt 5. W przypadku niezwrócenia stroju, w celu wyegzekwowania należności lub zwrotu stroju dane te mogą być przekazane innym instytucjom.

pkt 6. Nie pobieramy opłaty za dni wolne.

pkt 7. Za zniszczenie stroju pobierana jest opłata ustalana indywidualnie.

pkt 8 Zwrot stroju w terminie może dokonać osoba trzecia, natomiast zwrot stroju spóźnionego (po terminie) musi dokonać osoba wypożyczająca (podpisana na umowie)

pkt 8a Nie przyjmujemy zwrotu strojów spóźnionych bez opłacenia kwoty za spóźnienie.

pkt 8bPo terminie 30 dni od daty wymagalności zwrotu stroju w przypadku jego braku możemy odwiedzić osobę wypożyczającą a w przypadku odmowy oddania stroju lub uregulowania zaległości wzywamy Policję.

pkt 8c. W prtzypadku niezwrócenia stroju powyżej 30 dni od daty zwrotu zgłaszamy przywłaszczenie na policję nawet w przypadku kiedy ktoś go przyniósł i zpowodu braku opłaty za spóźnienie strój nie został przyjęty.

pkt 9. Za dodatki niewchodzące w skład stroju pobieramy opłatę 5 zł za dodatek, 10 zł za maski.

pkt 10. W przypadku zgubienia stroju lub jego całkowitego zniszczenia przyjmujemy zasadę, że pobieramy opłatę ustalaną indywidualnie w zalezności od stroju, jednak w przypadku kiedy klient nie zwróci stroju ponosi wtedy koszt rynkowy za strój oraz karę za każdą dobę do czasu uregulowania opłaty. Więc lepiej przyjść i się dogadać, krzywdy nie zrobimy :).

pkt 11. Przy rezerwacji stroju pobieramy zadatek w wysokości 10 zł za strój. NIE REZERWUJEMY NA TELEFON I PRZEZ INTERNET.

pkt 12. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego stroju w ciagu 24 H zadatek zwracamy. Po tym terminie zadatku nie zwracamy.

pkt 13. Zarezerwowany strój można w każdej chwili wymnienić na inny bez ponoszenia kosztów.

pkt 14. Zwrócony strój powinien wbyć w stanie niepogorszonym, nie musi być wyprany.

pkt 15. Stroje wydane z wieszakami i w workach ochronnych powinny być zwrócone w tym samym opakowaniu. Za brak wieszaka i worka pobierana jest opłata 5zł

pkt. 16. Klientowi przysługuje prawo wgladu w swoje dane osobowe, poprawiania ich oraz usuwania pod warunkiem niezalegania z opłatami lub strojami.

pkt 17. W przypadku wydania stroju w reklamówce lub torebce foliowej strój należy zwrócić w tym samym opakowaniu. W przeciwnym razie pobieramy opłatę za torbę foliową zgodnie z ustawą 0,50 zł 

pkt 18. Podpisując umowę (wypożyczając strój) wyrażają Państwo zgodę i akceptują wszystkie punkty regulaminu.